avicenna

عبارت جستجو را وارد کنید

درباره کالج بین المللی اویسینا

آکادمی بین المللی اویسینا

درباره کالج بین المللی اویسینا

Avicenna International College

کالج بین المللی اویسینا از سال ۱۹۹۵ مشغول به تعلیم و تربیت دانش آموزان ودانش جویان ایرانی و غیر ایرانی در اروپا بوده است و تا کنون بیش از ۵۰۰۰ نفر دانشجوی فارغ اتحصیل این کالج در بسیاری از کشور های اروپایی و امریکای شمالی مشغول به تحصیل شدند و در بسیاری موارد تحصیلات خود را به اتمام رساندد و عمده دانشجویان فارغ تحصیل کالج بین المللی اویسینا اکثر آنها در رتبه اول در گروه پزشکی و در مرحله دوم در گروه فنی مهندسی و در رتبه سوم گروه علوم انسانی فارغ اتحصیل شده اند و در کشور های مانند مجارستان ، اسلواکی ، چک ، لهستان ، ایتالیا ،رومانی ، اتریش آلمان، هلند ، سوید فرانسه، امریکا و کانادا و دیگر کشور ها

دانش پذیران کالج بین المللی اویسینا در دوره های حداقل یک ساله آموزش سنگین و حساب شده ای را در رشته زبان انگلیسی و علوم پایه مرتبط به رشته تحصیلی خودشان زیر نظر اساتید مجرب طی می کنند .

پیام ما به دانشجویان کالج بین المللی پیشنهاد استثایی ما :

کالج بین المللی اویسینا با شناخت کامل از نقطه قوت و ضعف دانش آموزان ایرانی و با در نطر گیری خواست های ایشان ، پلی را برای ورود موفقیت آمیز به تمام دانشگاه های انگلیسی زبان اروپا بویژه در گروه پزشکی فراهم می اورد .

  • کالج بین المللی اویسینا شاه کلید درهای ورود به دانشگاهای پزشکی اروپا
  • پل موفقیت آمیز شما در دانشگاههای پزشکی اروپا
  • ورود موفقیت آمیز در گروه پزشکی دانشگاه های اروپا تخصص ماست .