avicenna

عبارت جستجو را وارد کنید

سیستم آموزشی مجتمع

آکادمی بین المللی اویسینا

سیستم آموزشی مجتمع بین المللی ابن سینا

نظام آموزشی مجتمع بین المللی ابن سینا مطابق با نظام بین الملل جمهوری اسلامی ایران (TIS) و منطبق بر استانداردهای بین المللی آموزش های خود را به زبان انگلیسی ارائه می نماید. دانش آموزان با اتمام دوره تحصیلی خود در زبان انگلیسی به سطح توانمندی های زبان مادری می رسند. علاوه بر این زبان های آلمانی و فرانسوی به صورت مستمر از مقطع ابتدایی به دانش آموزان آموزش داده می شود. زبان فارسی به عنوان زبان دوم در مرکز توجه به این مجتمع برای دانش آموزان ایرانی و خارجی قرار دارد.

نظام آموزش بین الملل در ابن سینا بر چهار ستون اصلی بنا نهاده شده است

  • آموزش بر مبنای PBL یا مسئله محوری

  • تفکر تحلیلی و انتقادی

  • فن ارائه و ارتباط

  • استادان مجرب

در این سیستم دانش آموزان نه فقط به سمت یادگیری و انباشت محفوظات سوق داده می شوند، بلکه با طرح پرسش ها و مسئله های مربوط به زندگی و علوم، نگرش تحلیلی، اندیشه ورزی و خردگرایی در دانش آموزان ما تقویت می شود. شمع فراگیری و یادگیری مستمر در وجود ایشان افروخته می شود و راه یادگیری و ترقی پیش روی ایشان قرار می گیرد.
دومین اصل آموزش در مجتمع بین المللی ابن سینا می باشد که در واقع مکمل ستون نخست نیز می باشد. فراگیری زبان، ادبیات، هنر، اخلاق، ادیان، و به ویژه علوم تجربی دانش آموزان ما قدرت تحلیل و انتقاد خود را توسعه می دهند و آماده تحصیلات عالی مستقل در هر یک از دانشگاه های برتر ایران یا جهان می شوند.
فراگیری زبان ها و علوم که مورد تاکید مجتمع آموزشی بین المللی ابن سینا می باشد، زمانی می تواند اثرات مثبت خود را در دانشگاه و جامعه بروز دهد که دانش آموزان ما توان برقراری ارتباط مثبت و موثر را در شرایط مختلف دارا باشد و از هنر ارائه دانسته های خود به نحو مطلوب و علمی برخوردار باشد.
معلمین و اساتید ابن سینا با تجارب آموزش بین المللی و اعتقاد و عشق به تدریس و تربیت دانش آموزان خود بر مبنای اهداف و ارزش های آکادمی بین المللی اویسینا رفتار می کنند. معلمین ما نقطه قوت و یکی از ستون اصلی مجتمع می باشند.